Wat is cliëntondersteuning?

In essentie is dat iemand die naast een cliënt (en de mantelzorger) gaat staan, luistert naar de zorgvragen en/of helpt die zorgvragen helder te krijgen. Daarnaast kan een cliëntondersteuner de weg wijzen door het woud van wet- en regelgeving. Door het geven van informatie en voorlichting en ook advies. Een cliënt- of mantelzorgondersteuner kan bijstaan in contact met de gemeente, het zorgkantoor, Centrum jeugd en gezin, het UWV of andere instanties en zorgaanbieders. Cliëntondersteuning draagt bij aan dat krijgen, op welk levensterrein dan ook, wat nodig is om naar wens en vermogen mee te kunnen doen. Iedereen met een hulp- of ondersteuningsvraag heeft in principe recht op gratis cliëntondersteuning.

In de Wlz en de Zorgverzekeringswet draagt cliëntondersteuning bij aan het verzilveren van het recht op zorg. Daarbij is onafhankelijkheid van belang, onafhankelijk van degene die bepalen wat nodig is en/of van degene die de uiteindelijke hulp willen gaan verlenen. Onafhankelijke cliëntondersteuning richt zich volgens de definitie in de Wet maatschappelijke ondersteuning op het hele sociaal domein, iedere gemeente bepaald in een eigen verordening hoe zij cliëntondersteuning vorm willen geven.

Cliëntondersteuning moet mijns inziens altijd primair het cliëntbelang dienen. Soms is cliënt- en mantelzorgondersteuning primair gericht op het ontzorgen omdat een situatie (al heel lang) overbelast is. Er is dan een cliëntondersteuner nodig die als “co-piloot” en ook pro-actief dat overneemt wat nodig is om door te kunnen blijven vliegen en als de relatieve rust terugkeert ook betrokken blijft en af en toe informeert naar de stand van zaken. 

Ik maak veel gebruik van de ICFTaksatieschaal: een gevalideerd instrument waar in minuten nauwkeurig de zorgvraag wordt beschreven. Vanuit die beschrijving wordt duidelijk in welke wet compensatie of verzekerd recht te verzilveren is. Een afgeleide van de ICFTaksatieschaal is de gratis “doe het zelf versie”: mijnzorgvraaginbeeld.nl

Ik vind regie over je eigen leven belangrijk. Ook als je moet leren omgaan met beperkingen. Beperkingen van jezelf of die van een naaste waarvoor je zorgt. Mijn naam is Lian Roovers, ik ben een professioneel cliëntondersteuner en aangesloten bij de beroepsvereniging BCMB. Ik ben ook ervaringsdeskundige mantelzorger voor 2 meerderjarige thuiswonende kinderen. Ik ben ambassadeur bij Per Saldo en mantelzorg.nl.

Ik ben L-in-C (Lian-in-Clientondersteuning)

7

Contact gegevens

Adres
Withofstraat 18A
4873CA Etten-Leur

Tel. 06 53 26 02 78
Mail. info@l-in-c.nl

Kvk nr 74663504
NL30RABO0341383740 

Tarief

€ 35,- per uur
Minimale afname 3 uur

Shopping Basket