Onafhankelijke cliëntondersteuning

Wat is cliëntondersteuning?

Voorafgaand aan de beantwoording van deze vraag gaat eigenlijk de vraag: Wat is een cliënt? In mijn optiek zit in het woord cliënt altijd een relatie. Een cliënt van….. is een klant van…… In het gunstigste geval kiest een cliënt zelf uit (een beperkt) aanbod zijn dienst-/zorgverlener. Maar soms valt er niets te kiezen. De afhankelijkheidsrelatie en beperkte keuzemogelijkheden van een cliënt en de complexiteit van het zorgsysteem maakt dat de overheid inzet op het compenseren van deze ongelijkheid door (onafhankelijke) clientondersteuners te faciliteren.

En dan nog een keer: wat is cliëntondersteuning?

Het is de hulp van een professional die naast een cliënt (en diens mantelzorger) gaat staan. Die luistert naar de hulp- of ondersteuningsvraag of die helpt om die vraag helder te krijgen. Een cliëntondersteuner wijst de weg door het woud van wet- en regelgeving met informatie en advies. Een cliënt- (of mantelzorg)ondersteuner kan bijstaan of vertegenwoordigen in contacten met gemeente, zorgkantoor, centrum jeugd en gezin, UWV en andere instanties of aanbieders. Cliëntondersteuning draagt bij aan datgene, op welk levensterrein dan ook, wat nodig is om naar wens en vermogen mee te kunnen doen in de maatschappij. Iedereen met een hulp- of ondersteuningsvraag heeft het recht op gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning.

In de Wet Langdurige Zorg en in de Zorgverzekeringswet draagt cliëntondersteuning bij aan het verzilveren van het “recht op zorg”. Daarbij is onafhankelijkheid van groot belang. Onafhankelijk van degene die bepaald wat nodig is en van diegene die hulp gaan verlenen.

Cliëntondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning richt zich volgens de definitie op het hele sociale domein. Iedere gemeente mag zelf in de eigen verordeningen vastleggen hoe zij de WMO cliëntondersteuning vorm geven. Ongeacht de kwaliteit.

Cliëntondersteuning moet mijns inziens altijd onafhankelijk zijn en kwalitatief en primair het cliëntbelang dienen. Soms is cliënt- en mantelzorgondersteuning gericht op ontzorgen omdat een situatie (al langer) overbelast is. In zo’n situatie neem ik als cliëntondersteuner alles over wat nodig is. Als na (re-)organisatie de relatieve rust terugkeert en de regie herwonnen is, loop ik nog een tijdje mee. 

Ik maak veel gebruik van de ICFTaksatieschaal: een gevalideerd instrument waar in minuten nauwkeurig een hulp- of zorgvraag wordt beschreven. Vanuit die beschrijving wordt duidelijk in welke wet er compensatie of verzekerd recht te verzilveren is. Een afgeleide van de ICFTaksatieschaal is de gratis “doe het zelf versie”: mijnzorgvraaginbeeld.nl

Ik vind regie over eigen leven belangrijk. Ook als je moet (leren) omgaan met beperkingen. Beperkingen van jezelf of die van een naaste waarvoor je zorgt.

Mijn naam is Lian Roovers, ik ben een professioneel cliëntondersteuner. Ik ben ervaringsdeskundige mantelzorger voor mijn (demente) moeder en 2 meerderjarige kinderen met een zorgvraag. Ik ben ambassadeur bij mantelzorg.nl en vrijwillig bestuurder van Kansplus. (www.kansplus.nl)

Ik ben L-in-C (Lian-in-Clientondersteuning)