Wat is cliëntondersteuning?

In essentie is dat de hulp van iemand die naast een cliënt (en diens mantelzorger) gaat staan. Die luistert naar de hulp- of ondersteuningsvraag of die helpt om die vraag helder te krijgen. Een cliëntondersteuner wijst de weg door het woud van wet- en regelgeving met informatie en ook advies. Een cliënt- (of mantelzorg)ondersteuner kan u bijstaan of vertegenwoordigen in contact met de gemeente, het zorgkantoor, centrum jeugd en gezin, UWV en andere instanties en aanbieders. Cliëntondersteuning draagt bij aan datgene, op welk levensterrein dan ook, wat nodig is om naar wens en vermogen mee te kunnen doen in de maatschappij. Iedereen met een hulp- of ondersteuningsvraag heeft recht op gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning.

In de Wet Langdurige Zorg en in de Zorgverzekeringswet draagt cliëntondersteuning bij aan het verzilveren van het “recht op zorg”. Daarbij is de onafhankelijkheid van groot belang. Onafhankelijk van degene die bepalen wat nodig is en onafhankelijk van diegene die hulp gaat verlenen.

Cliëntondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning richt zich volgens de definitie in die wet op het hele sociale domein. Iedere zelfstandige gemeente mag zelf in eigen verordeningen vastleggen hoe zij de WMO cliëntondersteuning vorm willen geven.

Cliëntondersteuning moet mijns inziens altijd primair het cliëntbelang dienen. Soms is cliënt- en mantelzorgondersteuning gericht op ontzorgen omdat een situatie (al langer) overbelast is. In zo’n situatie neem ik als cliëntondersteuner alles over wat nodig is. Als na (re-)organisatie de relatieve rust terugkeert en de regie herwonnen is, loop ik nog een tijdje aan de zijlijn mee. 

Ik maak veel gebruik van de ICFTaksatieschaal: een gevalideerd instrument waar in minuten nauwkeurig een hulp- of zorgvraag wordt beschreven.
Vanuit die beschrijving wordt duidelijk in welke wet er compensatie of verzekerd recht te verzilveren is.
Een afgeleide van de ICFTaksatieschaal is de gratis “doe het zelf versie”: mijnzorgvraaginbeeld.nl

Ik vind regie over je eigen leven belangrijk. Ook als je moet (leren) omgaan met beperkingen. Beperkingen van jezelf of die van een naaste waarvoor je zorgt.

Mijn naam is Lian Roovers, ik ben een professioneel cliëntondersteuner en aangesloten bij de beroepsvereniging BCMB. Ik ben ook ervaringsdeskundige mantelzorger voor mijn moeder en mijn 2 meerderjarige kinderen. Ik ben PGB ambassadeur bij Per Saldo en bij mantelzorg.nl Ik ben ook vrijwillig bestuurder van Kansplus. (www.kansplus.nl)

Ik ben L-in-C (Lian-in-Clientondersteuning)